Výstava - AURA MÍSTA MLUVÍ

 

Výstava AURA MÍSTA MLUVÍ, galerie u Zlatého kohouta, Praha,  Staré Město, Michalská 3

     

    Ve dnech 4 až 29. listopadu 2014 probíhá výstava volné skupiny Taifa, mandaly - mozaiky z drahých kamenů, obrazy, dřevěné objekty, štukové desky s drahými kameny a objektu z křištálu. Rob Neva, Pavel Comte Dočkal, Vít Rubeo, Bob Hochman a Martin Patřičný se zmocňují nelehkého tématu, ideí pravzorů české země, legend a příběhů pověstí, doby knížete Václava a Karla IV. V gotickém sklepení, v podzemí magické Prahy, v jakési síni zviditelňující paměť této země. Bežný, nevědomý pohled na věc je představa o tvorbě pravzoru ovlivňujícího naši mysl a chování pomocí přenosu tradice. To jsou však racionalistické iluze. Tvůrčí mysl, zázrak vesmíru, největší tajemství světa samého, však může být napojena na pravděpodobné paměťové prostředí, protonaci, morfogenetické pole, ákášu, kroniku světa. Tak se dají objasnit inspirace a vidění, nutkání zobrazit náhle se projevující témata skrze umělecké dílo do hmotného projevu díla. Mystika, metafxzika, tranz, sdělení, poselství lidstvu, brána do jiného času nebo světa, či dosud neobjasnitelné zdroje a procesy inspirace v duších umělců, toto a mnoho dalšího se vynoří návštěvníku výstavy AURA MISTA MLUVI, když stojí před obrazem Kroka a času, či proroctví, jež viděl od Boba Hochmana, vnímá jakousi hmatatelnou neznámou energii a úctu před mozaikou z drahých kamenů českého majestátního lva v dubovém gotickém rámu, Libuší a Tetou, Roberta Nevy, Pavel Comte celý mohutný dojem doplňuje vizí Karlova osvobození z pout světa, jeho rozhodným okamžikem výstupu kamsi na nebesa, při němž zde zanechal velkolepé dílo, odraz nebeského Jeruzaléma na zemi, město Prahu. 

 Mezi neobvyklosti patřilo to, že tvůrci obdrželi čas pro svoji výstavu mezi svátkem Karla a datem úmrtí velkého císaře. To nebylo v žádném plánu výstavy.Technika a náročnost mozaik z cenných kamenů nedovoluje klasické výstavní akce, Již kvůli tomu je tento umělecký počin výjimečný a neobvyklý. Výstava je podporována jak některými vystavovateli, tak velkorysostí galerie samotné, jakož mecenáši umění, Petrem Vopelkou, podporovatelem českého filmu a také Milanem Pospíchalem, za nímž stojí nemalé úsilí v Olomoucké síni drahokamových světel. 

 

 

  

 
 

 

 

Pohleďme...  již tomu přes 600 let od smrti velikého císaře Karla IV. a plody jeho moudrosti stále nemalým dílem živí lid ke Koruně svatováclavské, již zhotoviti dal, náleží. Vzpomeňme jeho univerzity a věhlas, který v širý svět skrze ni mocně vytryskává. Vzpomeňme turistický ruch, obživu mnohým přinášející a zda-li by to tak vypadalo, kdyby jeho velikého díla v podobě Kamenného mostu, Katedrály sv. Víta, Nového města Pražského, Karlštejna a mnohých dalších nebylo. A konečně i to svědčí za vše, že i švestka utržena u cesty poutníkem, Karlátkou jest nazývána...


Jemu čest náleží, sláva a upřímná vděčnost za vše dobrodiní, které svému národu zanechati ráčil!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Copyright © 2009 —
All Rights Reserved

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://www.comte.cz/
http://www.comte.cz/vystava---aura-mista-mluvi
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému